Kontakt

Fundacja dla Kobiet Autentycznych

Adres do korespondencji:
ul. Kostrzyńska 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon:
+48 577 940 840

E-mail:
kobietaautentyczna@silcare.pl,
Facebook:
@kobietyautentyczne

Dane rejestracyjne
REGON: 381816775,
NIP: 5993236732

Nr konta:
PLN 19 1090 1623 0000 0001 4128 3073;
EUR 62 1090 1623 0000 0001 4128 3075;
USD 78 1090 1623 0000 0001 4128 3078